LetzQ : เครื่องเรียกคิว

อุปกรณ์และการติดตั้ง เครื่องเรียกคิว

แค่มี Smartphone / Tablet ก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นเครื่องเรียกคิวได้ง่าย ๆ ด้วยการติดตั้งแอพพลิเคชันสำหรับเรียกคิวของระบบ LetzQ

เครื่องเรียกคิว

การออกแบบ เครื่องเรียกคิว

คุณสามารถกำหนดประเภทคิว / ประเภทบริการ ให้กับเครื่องเรียกคิวแต่ละเครื่องได้อย่างอิสระตามต้องการผ่านระบบการออกแบบอุปกรณ์สำหรับเรียกคิว

ระบบคิว

หากคุณมีข้อสงสัยส่วนไหน หรือต้องการปรึกษาการนำระบบคิว LetzQ ไปใช้กับธุรกิจของคุณ สามารถติดต่อได้ทาง

ติดต่อสอบถาม เริ่มต้นใช้งาน!
Scroll to Top