LetzQ : หน้าจอแสดงผลคิว

อุปกรณ์และการติดตั้ง หน้าจอแสดงผลคิว

การติดตั้งหน้าจอแสดงผลคิวนั้น จะต้องใช้อุปกรณ์ 2 อย่างด้วยกัน นั่นคือ หน้าจอทีวี และกล่อง Android Box โดยเชื่อมต่อกันด้วยสาย HDMI เพื่อให้ Android Box ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระบบ LetzQ เพื่อแสดงผลลำดับคิวให้ธุรกิจของคุณ

หน้าจอแสดงผลคิว

การออกแบบ หน้าจอแสดงผลคิว

เป็นมากกว่าหน้าจอแสดงผลคิว คุณสามารถนำเสนอโฆษณา โปรโมชันต่าง ๆ ของธุรกิจคุณในรูปแบบดิจิตอล เพื่อให้โฆษณาของคุณดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบออกแบบหน้าจอแสดงผลคิวผ่านระบบการออกแบบหน้าจอแสดงผลคิว

ระบบคิว

หากคุณมีข้อสงสัยส่วนไหน หรือต้องการปรึกษาการนำระบบคิว LetzQ ไปใช้กับธุรกิจของคุณ สามารถติดต่อได้ทาง

ติดต่อสอบถาม เริ่มต้นใช้งาน!
Scroll to Top